A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SV-Bundessiegerzuchtschau 1949-2008  
Bundessiegerzuchtschau  BSZS-00  MALE  25 Aug 2000, Bremen Germany

BSZS - 2011
Nürnberg, Germany
BSZS - 2010
Nürenberg, Germany
BSZS - 2009
Ulm, Germany
BSZS - 2008
Aachen, Germany
BSZS - 2007
Braunschweig, Germany
BSZS - 2006
Oberhausen, Germany
BSZS - 2005
Ulm, Germany
BSZS - 2004
Karsruhe, Germany
BSZS - 2003
Ulm Germany
BSZS - 2002
Karlsrühe, Germany
BSZS - 2001
Düsseldorf, Germany
BSZS - 2000
25 Aug 2000, Bremen Germany
BSZS - 1999
01 Sep 1999, Karlsruhe Germany
BSZS - 1998
23 Aug 1998, Nürnberg Germany
BSZS - 1997
31 Aug 1997, Düsseldorf Germany
BSZS - 1996
25 Aug 1996, Karlsruhe Germany
BSZS - 1995
10 Sep 1995, Hamburg Germany
BSZS - 1994
04 Sep 1994, Bremen Germany
BSZS - 1993
BSZS - 1992
BSZS - 1991
BSZS - 1990
BSZS - 1989
BSZS - 1988
BSZS - 1987
BSZS - 1986
BSZS - 1985
BSZS - 1984
BSZS - 1983
BSZS - 1982
BSZS - 1981
BSZS - 1980
BSZS - 1979
BSZS - 1978
BSZS - 1977
BSZS - 1975
BSZS - 1976
BSZS - 1973
BSZS - 1974
BSZS - 1972
BSZS - 1971
BSZS - 1970
BSZS - 1969
BSZS - 1968
BSZS - 1966
BSZS - 1967
BSZS - 1965
BSZS - 1964
BSZS - 1963
BSZS - 1962
BSZS - 1961
BSZS - 1959
BSZS - 1960
BSZS - 1958
BSZS - 1957
BSZS - 1956
BSZS - 1955
BSZS - 1954
BSZS - 1953
BSZS - 1952
BSZS - 1951
BSZS - 1950
BSZS - 1949
BSZS - 1947
BSZS - 1946
Ursus von Batu 1932624VA1
Timo vom Berrekasten 1969122VA2
Mack von Aducht 1995026VA3
Enzo von Buchhorn 1930146VA4
Yasko vom Farbenspiel 2010154VA5
Untox von Ducati 2016102VA6
Pitt von Tronje 1882021VA7
Esko vom Dänischen Hof 1998887VA8
Neptun von Bad-Boll 1959513VA9
Hoss vom Lärchenhain 1996729V1
Rickor von Arlett 1975059V2
Zamp vom Schloß Runding 1983212V3
Layos vom Thermodos 1974629V4
Dux della Valcuvia 9841955V5
Pascha von der Jahnhöhe 1977242V6
Kimbo vom Mönchberg 1948340V7
Gucci Triumphs 4105796V8
Salo vom Maifeld 2023351V9
Quando vom Nordlandzwinger 1993406V10
Zarno vom Farbenspiel 2011523V11
Xork von der Leiegegend 824475V12
Maik del Gobbo 468582V13
Don di Casa Nobili 9821635V14
Don di Casa Nobili 21635V14
Uri von Amulree 785720V15
Ken vom Lindenblatt 1969724V16
Romeo von Pallas Athene 1969636V17
Yasso von Arlett 2004657V18
Laius vom Moorbeck 2012976V19
Yado von Groß-Zünder 1994438V20
Brando von Baccara 2023200V21
Alf vom Laubenheimer Ried 2005278V22
Noris von Gloria dei 1992529V23
Grando dei Profeti 654598V24
Darius vom Husarenschloß 1979610V25
Pronto vom Feuerball 2010173V26
Nilo von der Ehrenfeste 2026789V27
Sambo vom Ohlenkopf 1984294V28
Smoky vom Mönchberg 2022065V29
Zandro vom Winnloh 2010873V30
Hilton Endrefalva 81500V31
Rykerr von Wilhendorf 8984V32
Zycco von Arminius 1995119V33
Burschy zum alten Eichenhof 2014500V34
Vako van de Herderskring 2042046V35
Natz vom Moorbeck 2027329V36
Wasko von Aducht 2020102V37
Norton X-sensation 1830898V38
Kansas von Beluga 1946077V39
Gismo von Domenica 1954332V40
Nando vom Moorbeck 2027330V41
Tacko zum Gigelsfelsen 2025492V42
Pablo vom Steckenborn 2005172V43
Illo vom Ortskern 2010416V44
Pan von der Jahnhöhe 1977243V45
Joe von der Roten Matter 2017793V46
Zorro von Arlett 1992546V47
Sirk vom Wildsteiger Land 1958636V48
Athos vom Hambachtal 1969534V49
Torino Paka 68798V50
Lido vom Moorbeck 2012978V51
Uno vom Lärchenhain 2016107V52
Chip von Ass 2002434V53
Hatto von der Grafschaft Mark 2020233V54
Ax vom Forsthaus Hattlich 1974775V55
Zasko von Fidelius 1939990V56
Grimm von Esperanto 2016360V57
Eyk vom Brauneck 1981010V58
Win vom Winnloh 1996649V59
Rocco Schäferkrogens 132196V60
Manto von der Sandkautschneise 1960708V61
Ronny vom Arkanum 2005957V62
Xasko von der Roten Matter 1951981V63
Leskor vom Fiemereck 2011693V64
Ibor vom Gotaland 2014907V65
Agent von Arminius 1999809V66
Ximo vom Winnloh 2005450V67
Baron vom Berrekasten 2011800V68
Lao von der Urbecke 1990233V69
Amigo von Dusrani 1994912V70
Fax vom Sternbusch 1931601V71
Xanthus vom Baruther Land 2013646V72
Olymp vom Nordlandzwinger 1991861V73
Wim vom Klosterbogen 2007389V74
Karly vom Murrtal 2020271V75
Bastian vom Kieler-Leuchtturm 1982622V76
Jupiter vom Mönchberg 1945176V77
Veus vom Nordlandzwinger 2017013V78
Adrian vom Haus Licher 2004705V79
Nietzsche du Domaine de Cheristan 491208V80
Davis del Giarizzo 649661V81
Kody von der Vosshöhle 2022761V82
Aik von der Rammheide 1970160V83
Rex vom Nymphen Hof 1956743V84
Apoll vom Saterländer Rathaus 1963327V86
Kimon Schloß Löwenherz 2027410V87
Kanto vom Bramberg 2019512V88
Gausho van Heralmaborg 2159681V89
Orno vom Tankgraben 2006592V90
Sting Mischaland's 2622796V91
Karly vom Harzer Grubenlicht 1964646V92
Ivar van de Lentfert Hoeve 2062330V93
Euro von der Moritzburg 1971747V94
Fimo von der Bildeich-Quelle 2022113V95
Dorian aus dem Fuhsetal 1985515V96
Odin von der Salzbachwiese 1982051V97
Hayes von der Kahler Heide 2016793V98
Natan du Normont 484142V99
Hadrian von der Kahler Heide 2016792V100
Stephan Zilber Vasserfal 86805V101
Noslo de Naphil 494702V102
Esto von der Kisslegger Burg 2020383V103
Elan von der Mäusespitz 2014040V104
Jazz de Celius 452322V105
Orkan von Isidora 1989488V106
Amor von Appolonia 2015887V107
Vatikan von der Piste Trophe 2005134V108
Camp vom Mühlteich 1975467V109
Commander von der Mäusespitz 1998190V110
Ulan vom Tannenbruch 1929819V111
Kimon von Haus Abate 1994488V112
Wilko vom Sonnenhaus 1960084V113
Asslan vom Haus Schiran 86560V114
Bito vom Adelmannsfelder Land 1958752V115
Scotch Nabonas 1008697V116
Hado von den Walderskirsche 1940772V117
Berro vom Müglitztal 1984968V118
Falk vom Stein Quelle 9447V119
Barras von der Riesenkastanie 1975656V120
Chicco von Be-Ro 1984786V121
Elton Margman 151197V122
Ganzo della Macchia Verde 159931SG1
Uran vom Berrekasten 1970152SG2
GSDonline.com
Contact Us
About Us
Advertise
Sponsored Links
Gunbil German Shepherd Dogs
Sponsored Links
German shepherd dog classifieds
Sponsored Links
Purebred Pedigree
Sponsored Links
Gunbil German Shepherd Dogs
Sponsored Links
German shepherd dog videos
Sponsored Links
Purebred Pedigree
Sponsored Links
Izzet video
Sponsored Links
GSDonline.com © 2010 COPYRIGHT. German Shepherd dog online | Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimers