A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
SV-Bundessiegerzuchtschau 1949-2008  
Bundessiegerzuchtschau  BSZS-00  FEMALE  25 Aug 2000, Bremen Germany

BSZS - 2011
Nürnberg, Germany
BSZS - 2010
Nürenberg, Germany
BSZS - 2009
Ulm, Germany
BSZS - 2008
Aachen, Germany
BSZS - 2007
Braunschweig, Germany
BSZS - 2006
Oberhausen, Germany
BSZS - 2005
Ulm, Germany
BSZS - 2004
Karsruhe, Germany
BSZS - 2003
Ulm Germany
BSZS - 2002
Karlsrühe, Germany
BSZS - 2001
Düsseldorf, Germany
BSZS - 2000
25 Aug 2000, Bremen Germany
BSZS - 1999
01 Sep 1999, Karlsruhe Germany
BSZS - 1998
23 Aug 1998, Nürnberg Germany
BSZS - 1997
31 Aug 1997, Düsseldorf Germany
BSZS - 1996
25 Aug 1996, Karlsruhe Germany
BSZS - 1995
10 Sep 1995, Hamburg Germany
BSZS - 1994
04 Sep 1994, Bremen Germany
BSZS - 1993
BSZS - 1992
BSZS - 1991
BSZS - 1990
BSZS - 1989
BSZS - 1988
BSZS - 1987
BSZS - 1986
BSZS - 1985
BSZS - 1984
BSZS - 1983
BSZS - 1982
BSZS - 1981
BSZS - 1980
BSZS - 1979
BSZS - 1978
BSZS - 1977
BSZS - 1975
BSZS - 1976
BSZS - 1973
BSZS - 1974
BSZS - 1972
BSZS - 1971
BSZS - 1970
BSZS - 1969
BSZS - 1968
BSZS - 1966
BSZS - 1967
BSZS - 1965
BSZS - 1964
BSZS - 1963
BSZS - 1962
BSZS - 1961
BSZS - 1959
BSZS - 1960
BSZS - 1958
BSZS - 1957
BSZS - 1956
BSZS - 1955
BSZS - 1954
BSZS - 1953
BSZS - 1952
BSZS - 1951
BSZS - 1950
BSZS - 1949
BSZS - 1947
BSZS - 1946
Chipsi van de Herdersfarm 1961757VA1
Cindi vom Hirschel 1986365VA2
Olly Karat's2015361VA3
Oduscha von der Wienerau 2001332VA4
Inke vom Thüringer-Weg 1994691VA5
Betty vom Hühnegrab 2011511VA6
Yonka vom Fichtenschlag 1991411VA7
Hexe vom Steffen Haus 65375201VA8
Yanke vom Wildsteiger Land 1983556VA9
Sezana von der Kahler Heide 2016164VA10
Mary von Tronje 2019357V1
Simba vom Simonhof 539064V2
Whitney aus Agrigento 2017499V3
Hanka vom Hansaland 2015155V4
Paloma vom Lärchenhain 2006762V5
Wacka vom Hasenborn 2018341V6
Queen vom Bergmannshof 1961476V7
Java vom Frankengold 1993128V8
Quinte von der Sandkautschneise 1985874V9
Maty Degli Achei 98130556V10
Cimba vom Haus Babilon 1955272V11
Xolly vom Fichtenschlag 1978559V12
Niki von Batu 1926914V13
Kascha von der Ehrenfeste 2013171V14
Ulie von Santamar 789378V15
Günnie vom Fichtenschlag 2012292V16
Orna van de Lentfert Hoeve 2165836V17
Xipsi von der Liebeswarte 1985074V18
Finte vom Hawelkaweg 2029906V19
Yana vom Westmark 1949047V20
Bine Uschigärdens 3880796V21
Endora von Aurelius 1969045V22
Jassy von Oxsalis 2012959V23
Pia von der Zenteiche 2016888V24
Isis vom Mönchberg 1995909V25
Fee vom Westernholz 2015440V26
Sandra vom Ermingerweg 1950348V27
Sonia vom Winnloh 1980293V28
Denni vom Murrtal 1991730V29
Holli Uschigärdens 2379797V30
Holly von Aurelius 2007714V31
Winnika von der Roten Matter 2000150V32
Goldie von Aurelius 2002164V33
Ledi vom Bauhofer-Land 2009966V34
Dennise vom Mons Tabor 2007617V35
Ronda vom Tweelerland 1984881V36
Ronda van Tweelerland 1992377V36
Oxana du Val D'Anzin 498172V37
Lee vom Moorbeck 2012980V38
Inkana vom Aspenhaus 1991118V39
Java vom stillen Moor 2036896V40
Lea vom Fichtenschlag 2024646V41
Ursa von Aurelius 1930028V42
Ilka zur Vosskuhle 2009481V43
Gahna von Waterloo 2018826V44
Jetske von Bisschofsheim 2094385V45
Umsa vom Turntal 2000106V46
Fritzi vom Sandstein 1973962V47
Alba della Macchia Verde 664379V48
Ursa vom Simonhof 545362V49
Pika vom Feuerball 2010175V50
Vicky van Muzenburg 799129V51
Ayla van Nieuwlandshof 2154942V52
Dana vom Michelbruch 1946955V53
Dolli vom Reichertshof 2026702V54
Caria vom Fleischerheim 11023V55
Izzy van Huis van Sallandstreek 2086280V56
Sharin vom Mönchsberg 2022067V57
Akita vom Terdannenhof 2023812V58
Sela vom Hasenborn 1924506V59
Onna vom Kirchblick 2010956V60
Era Blue-Iris 2033306V61
Fina von der Ramhorst 1979220V62
Wega vom Badsee 1992229V63
Dassy von der Kahler Heide 2009935V64
Tina von der Pilsach 1947054V65
Jette vom Eschener-Gehölz 1978367V66
Lana Koldbakken's 173998V67
Takita Coronis 1111196V68
Carmen von der Liebeswarte 2006448V69
Nena van de Lentfert Hoeve 2146006V70
Alice von der Rochele-Ranch 2016856V71
Vasja vom Haus Santo 792552V72
Fanda van Lammersbeek 2170466V73
Kila von Batu 1984516V74
Libelle Leri 2119497V75
Raisa van de Lentfert Hoeve 2198235V76
Isaboe von der Vosshöhle 2012679V77
Lisa vom Schmetterholz 2007695V78
Xita von der Burg Botzlar 1981014V79
Ixe Uschigärdens 3734794V80
Flora von der Wernburg 1981456V81
Quena vom Modithor 1979870V82
Korsina von der Noriswand 1993605V83
Walli von Alaska 2018354V84
Quaste von Ankenrütt 1940570V85
Lady vom Lindenblatt 2005141V86
Jesta vom Zigeunerblut 550532V87
Trixy von der Sumpfheide 2027103V88
Xenja zum Turmacker 1986593V89
Olivia vom Antennenwald 2002586V90
Yale von Groß-Zünder 1994441V91
Mia du Lamentin 478622V92
Tamara vom Kastel Jack 758453V93
GSDonline.com
Contact Us
About Us
Advertise
Sponsored Links
Gunbil German Shepherd Dogs
Sponsored Links
German shepherd dog classifieds
Sponsored Links
Purebred Pedigree
Sponsored Links
Gunbil German Shepherd Dogs
Sponsored Links
German shepherd dog videos
Sponsored Links
Purebred Pedigree
Sponsored Links
Izzet video
Sponsored Links
GSDonline.com © 2010 COPYRIGHT. German Shepherd dog online | Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimers